กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน


หัวหน้ากลุ่มงาน

นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ตารางกิจกรรม


ผู้ดูแลระบบ
Username
Password
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสุรินทร์
(ห้องกลุ่มงานภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ)
เบอร์โทร
044511757 ต่อ 265
แฟกส์
044-514-127
044-511-050
อีเมลล์
qc.surinhospital@gmail.com
ส่งข้อความถึงเรา
ชื่อ-สกุล:
อีเมลล์:
ข้อความ:

แผนที่

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
โทร. 044511757 ต่อ 265     แฟกส์. 044-514-127,044-511-050    อีเมลล์. qc.surinhospital@gmail.com