กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน


หัวหน้ากลุ่มงาน

นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ตารางกิจกรรม


ผู้ดูแลระบบ
Username
Password
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยใน รพ. วันที่ 5-7 มิย.61[2018-05-24]
โรงพยาบาลสุรินทร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA Re-accreditation ครั้งที่ 4[2018-03-28]
รายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือก HA National Forum ครั้งที่ 19 [2018-01-31]
เชิญประชุมงานคุณภาพ (FA)วันที่ 31 ม.ค.61[2018-01-17]
สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาลร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19[2017-11-23]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
โทร. 044511757 ต่อ 265     แฟกส์. 044-514-127,044-511-050    อีเมลล์. qc.surinhospital@gmail.com